Συντήρηση και Υποστήριξη

Η Wizcom αναλαμβάνει την εγκατάσταση παραμετροποίηση και εκπαίδευση των εφαρμογών της και του αντίστοιχου εξοπλισμού.

Η συντήρηση και υποστήριξη είναι εξαιρετικά κρίσιμος παράγωντας για την ορθή και συνεχή χρήση των συστημάτων.

Το προσωπικό της Wizcom ,με πολυετή εμπειρία και συνεχή εκπαίδευση , προσφέρει αποτελεσματική καθοδήγηση ,υποστήριξη και βοήθεια σχετική με τις ανάγκες των πελατών της.

Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

wizcom support

Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και εκπαίδευση στις εφαρμογές της Wizcom.

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εξοπλισμού (Servers, Δίκτυα, τηλεφωνικά κέντρα, hardware).

Αναβαθμίσεις εφαρμογών.

Συντήρηση και υποστήριξη εξοπλισμού.

Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της δράσης.

Μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

wizcom legal