Στο περιβάλλον ανάπτυξης των προϊόντων και των λύσεων της Wizcom χρησιμοποιούνται προηγμένα εργαλεία ανάλυσης, σχεδιασμού και υλοποίησης λογισμικού και αξιοποιούνται πλήρως τόσο οι σύγχρονες τεχνολογίες όσο και οι εξελίξεις σε θέματα τεχνολογίας αιχμής.

Οι κύριες στρατηγικές τεχνολογικές επιλογές της Wizcom είναι οι εξής:

  • Ανάπτυξη εφαρμογών στο μοντέλο multi-tier, γεγονός που επιτρέπει τον διαμοιρασμό των λειτουργιών των πληροφοριακών συστημάτων, την υιοθέτηση διαφορετικών clients (Windows, HTML Browser) και την on-line διασύνδεση των εφαρμογών για την ασφαλή ανταλλαγή δοσοληπτικών δεδομένων.
  • Χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθοδολογιών ανάλυσης και σχεδίασης εφαρμογών, με την υιοθέτηση - προσαρμογή της UML (Unified Modelling Language) και με την κατάλληλη υποστήριξη από εργαλεία CASE (Computer-Aided Software Engineering).
  • Κάλυψη του συνόλου του κύκλου ζωής των εφαρμογών, με έμφαση στις αυτοματοποιημένες διαδικασίες ελέγχου του λογισμικού και τον έλεγχο με τη συνεργασία συγκεκριμένων ομάδων πελατών και συνεργατών σε επίπεδο beta version και limited availability version.
  • Συνεχής τεχνολογική συνεργασία με εδραιωμένους οίκους του εξωτερικού τόσο στον τομέα των εργαλείων και μεθοδολογιών ανάπτυξης (γλώσσες προγραμματισμού, μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδίασης λογισμικού) όσο και στον τομέα των εξωτερικών, διασυνδεδεμένων λύσεων (εργαλεία Business Intelligence, On-Line Analytical Processing, κλπ).

Τεχνολογικές επιλογές και επενδύσεις

Για την υποστήριξη των παραγωγικών διαδικασιών, η Wizcom χρησιμοποιεί ένα σύνολο εργαλείων, συστημάτων και μεθοδολογιών κατάλληλα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς πληροφορικής, αποτελούμενο από:

  • Μεθοδολογίες ανάλυσης απαιτήσεων και σχεδίασης λογισμικού (UML)
  • Γλώσσες προγραμματισμού Microsoft.NET (C# & VB.NET)
  • Σχεσιακές βάσεις δεδομένων (Microsoft SQL)
  • Μεθοδολογίες διοίκησης έργων πληροφορικής και εγκατάστασης σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων.
  • Την ουσιαστική βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών αλλά και την δυνατότητα παροχής νέων, πρωτοποριακών υπηρεσιών

Η εξέλιξη της τεχνολογικής ανάπτυξης και λειτουργίας εφαρμογών λογισμικού σε συνδυασμό με τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς για τη μηχανογραφική υποστήριξη όλο και περισσοτέρων διαδικασιών, καθιστούν απαραίτητη τη διαρκή επένδυση της Wizcom σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης για νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

O συνεχής εμπλουτισμός των προϊόντων της Wizcom με state-of-the-art ποιοτικά, τεχνολογικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά, οδηγούν την εταιρία στην ανάπτυξη πρωτοποριακών μεθόδων, οι οποίες εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε η συνεχής βελτίωση των τεχνολογικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της να μην επιβαρύνουν κοστολογικά τον τελικό πελάτη.

  Καλάθι Αγορών

Προσθέσατε / Αφαιρέσατε προϊόντα ;  
Ελάχιστη παραγγελία: 0,00 €
Το καλάθι σας είναι άδειο