5/11/2021 2:49:40 μμ wizcom

Εμπορική εφαρμογή inTouch & MyData

title
Κατανοώντας πλήρως τις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από τη νέα νομοθεσία, το λογισμικό intouch έχει προσαρμοστεί κατάλληλα ώστε να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρήσεων που δημιουργεί η τήρηση των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ και myDATA
myDATA, δηλαδή my Digital Accounting and Tax Application. Είναι το όνομα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ:

Διαβιβάζεται και καταχωρείται η σύνοψη των παραστατικών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων
Γίνεται χαρακτηρισμός των καταχωρούμενων συναλλαγών
Διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους
 
Τελευταία Νέα

Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της δράσης.

Μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

Ελληνική Δημοκρατία
espa