7/12/2022 3:07:29 μμ wizcom

Απόφαση Προσωρινής Κατάταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης του Προγράμματος Ι «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα για να διαμορφώσουμε μαζί το ιδανικό πακέτο προϊόντων για την επιχείρησή σας!

Η αξιολόγηση Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» έχει ολοκληρωθεί και έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. πρωτ. 21609/06-12-2022 Απόφαση Έκδοσης Αποτελεσμάτων Προσωρινής Βαθμολογικής Κατάταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης του Προγράμματος Ενίσχυσης του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας της ΚτΠ Μ.Α.Ε.: «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» (ΑΔΑ: 63ΓΟ469Η4Σ-Ε07), την οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ.

Στη διεύθυνση beneficiary.digitalsme.gov.gr , μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την αξιολόγηση της αίτησής σας.

Τελευταία Νέα

Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της δράσης.

Μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

Ελληνική Δημοκρατία
espa