Παρακολούθηση σε επίπεδο συστατικών

Το λογισμικό InOrder παρακολουθεί προδιαγραφή / συνταγή για είδη αποθήκης και ξεχωριστά όλα τα συστατικά ενός τροποποιητή / ιδιότητα, επιτρέποντας με ακρίβεια την παρακολούθηση των αναλώσεων της αποθήκης σε επίπεδο συστατικού. Για τα είδη αποθήκης που είναι εμπορεύματα δεν απαιτείται συνταγή και η ανάλωση πραγματοποιείται αυτόματα, για τα προϊόντα που παράγονται ενημερώνουμε ξεχωριστά την προδιαγραφή ανάλωσης / συνταγή και το ίδιο κάνουμε και για τους τροποποιητές.

Κοστολόγηση μενού

Για κάθε συστατικό σε μια προδιαγραφή παρακολουθούμε ξεχωριστά την τιμή κόστους που ενημερώνεται από τις αγορές των συστατικών.Στην καρτέλα της προδιαγραφής / συνταγής ενημερώνεται το συνολικό κόστος για κάθε συνταγή και υπολογίζεται αυτόματα το ποσοστό κόστους % . Μέσω αναφορών μπορούμε να ταξινομίσουμε τα είδη μενού σύμφωνα με το πόσοστό κόστους ώστε να προσδιορίσουμε τα κερδοφόρα από τα πολύ κοστοβόρα είδη αποθήκης.

Ευκολία στην χρήση

Η ευκολία χρήσης αποτελεί προταιρεότητα στον σχεδιασμό του λογισμικού InOrder επιτρέποντας και τους απλούς χρήστες να χειρίζονται την διαχείρηση αποθήκης.

Διαχείριση παραγγελιών και προμηθευτών

Επιλέγοντας τους προμηθευτές μας με βάση τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθούμε σε επίπεδο είδους αποθήκης τον προτεινόμενο προμηθευτή, τιμή ανά προμηθευτή, ελάχιστη και μέγιστη ποσότητα παραγγελίας, χρόνο παράδοσης και εναλακτική κωδικοποίηση και ονομασία που έχει ο προμηθευτής. Και αν ο προμηθευτής μας διαθέτει email μέσω του κυκλώματος αγορών να δημιουργήσουμε και να αποστείλουμε ηλεκτρονικά τις παραγγελίες μας, μειώνοντας την πιθανότητα σφάλματος. Για τους προμηθευτές μας καταχωρούμε τις ημέρες και ώρες που παραδίδει και

Διασυνδέσεις

Το σύστημα InOrder διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα παρακολούθησης αναλώσεων σε πραγματικό χρόνο για μεγαλύτερη ακρίβεια.Μπορεί όμως να διασυνδεθεί με εξωτερικά προγράμματα ERP για κεντρική παρακολούθηση και ενσωμάτωση με λογιστικά προγράμματα για την αυτόματη μεταφορά των κινήσεων στους λογαριασμούς της λογιστικής.

Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της δράσης.

Μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

wizcom legal