Διαχείριση προσωπικού
(Staff management)

inorder staff
     management
Η εφαρμογή διαχειρίζεται την έναρξη και λήξη βαρδιών των εργαζομένων της εταιρίας. Χρησιμοποιείται για την καταγραφή των ωρών εργασίας των εργαζομένων.

Μέσω της εφαρμογής inOrder BackOffice μπορούμε να κάνουμε καταχωρήσεις μισθοδοσίας ανά ημέρα για κάθε υπάλληλο εισάγοντας τα δεδομένα από τις βάρδιες, που έχουν καταγραφεί μέσω του Staff management. Έτσι στο τέλος κάθε μήνα, δεκαπενθήμερο κλπ μπορούμε να εξάγουμε την μισθοδοσία για τους εργαζομένους της εταιρίας.

Στην Εφαρμογή καταχωρούνται όλοι οι υπάλληλοι της εταιρίας, εισάγοντας τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία μισθοδοσίας, τον ρόλο τους στην εταιρία. Υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού μισθοδοσίας ανά υπάλληλο είτε με σταθερό μισθό είτε με αξία/ώρα.

Η εφαρμογή inOrder BackOffice, από όπου γίνεται όλη η διαχείριση, εγκαθίσταται σε έναν υπολογιστή στο χώρο του καταστήματος(υπολογιστής γραφείου). Η εφαρμογή Staff management, από όπου γίνεται η έναρξη/λήξη βαρδιών του προσωπικού, εγκαθίσταται σε έναν υπολογιστή στο χώρο του καταστήματος όπου έχει πρόσβαση όλο το προσωπικό(υπολογιστής χειρισμού φώτα-μουσική).

Yπάρχει η δυνατότητα η εφαρμογή InOrder BackOffice να εγκατασταθεί σε οποιονδήποτε άλλο υπολογιστή εκτός καταστήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει η εφαρμογή κατ’ αυτό τον τρόπο είναι να έχει Internet ο υπολογιστής, διότι η λειτουργία αυτή επιτυγχάνεται μέσω σύνδεσης VPN.

Ακόμη μέσω της εφαρμογής, παρέχονται στατιστικά όπως κατάσταση εργασίας ανά κατάστημα και πόστο, αναλυτική κατάσταση εργασίας ανά υπάλληλο όπως και γραφήματα με συγκεντρωτικά στοιχεία.Η εφαρμογή εγκαθίσταται αρχικά στο κατάστημα και έπειτα παρέχεται με ετήσια συνδρομή, όπου στο διάστημα αυτό το κατάστημα λαμβάνει αναβαθμίσεις και υποστήριξη του προγράμματος.

Μερικά βασικά διαθέσιμα φίλτρα:

 • Ημερομηνία & ώρα έναρξης βάρδιας
 • Ημερομηνία & ώρα λήξης βάρδιας
 • Επιλογή πολλαπλών υποκαταστημάτων
 • Επιλογή πολλαπλών χρηστών
 • Επιλογή πολλαπλών πόστων
 • Επιλογή όλων των χρηστών ή των κινητών χρηστών (που μετακινούνται σε διαφορετικά καταστήματα-υποστήριξη)
 • Ανοιχτές βάρδιες, όλες οι βάρδιες, κλειστές βάρδιες
Επικοινωνήστε μαζί μας

Θέλετε να γίνετε συνεργάτης;

Χάρη στο αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών μας σε όλη την Ελλάδα, καταφέρνουμε να έχουμε μόνιμα ευχαριστημένους πελάτες. Στην προσπάθειά μας αυτή αναζητούμε υπεύθυνους συνεργάτες.

Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της δράσης.

Μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

Ελληνική Δημοκρατία
espa