Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για την πορεία των καταστημάτων σας, με ευκολα γραφήματα και δυνατότητα εκτύπωσης στατιστικών φύλλων.

Μερικές ενδεικτικές στατιστικές αναφορές

  • Αναλωσεις προϊόντων ανα χρονική περίοδο
  • Ποσότητες και αξίες κερασμένων, κατεστραμένων και ακυρωμένων ανα υπάλληλο
  • Ποσότητες και τζίρος υπάλληλων ανα χρονική περίοδο
  • Ποσότητες και τζίρος ανα είδος
  • Ποσότητες και τζίρος ειδών ανα χρονικές περιόδους
  • Ποσότητες και τζίρος ημερολογιακά (Ετήσιες, ημερήσιες κτλ)
  • Ποσότητες και τζίρος ανα κατηγορία
  • Ποσότητες και τζίρος κατηγοριών ανα χρονικές περιόδους
  • Ποσότητες και τζίρος ανα κατάστημα

Δυνατότητα δημιουργίας δικών σας στατιστικών αναφορών & γραφημάτων

Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της δράσης.

Μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

wizcom legal