Καταχώρηση ονομάτων Internet  (Domain Names)

Σύμφωνα με έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ. (Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), η Wizcom ως εγκεκριμένος ιδιωτικός φορέας (καταχωρητής) είναι αρμόδια για τη δημιουργία και την τήρηση domain με την κατάληξη .gr

Δικαίωμα καταχώρησης .gr domain έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, χωρίς περιορισμούς στον αριθμό των ονομάτων.

Για να προχωρήσετε στην κατοχύρωση ενός νέου .gr όνομα (domain) παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αναζήτηση στοιχείων ώστε να διαπιστώσετε αν το .gr domain που προτίθεστε να καταχωρήσετε είναι ελεύθερο.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης των .gr domains, η κατάθεση της αίτησης στο μητρώο από τον καταχωρητή, συνεπάγεται ταυτόχρονα και τη χρέωση του καταχωρήτη από τη ΕΕΤΤ για τα τέλη καταχώρησης του συγκεκριμένου domain. Οι αιτήσεις καταχώρησης .gr domains προωθούνται άμεσα στο μητρώο.

Ο καταχωρούμενος οφείλει εντός 24 ωρών να καταβάλει τα τέλη καταχώρησης domain και να γνωστοποιήσει την καταβολή τους στην Wizcom. Σε περίπτωση μή καταβολής και γνωστοποίησης της καταβολής το αργότερο εντός 24 ωρών, η αίτηση ανακαλείτε και διαγράφετε αυτόματα από το μητρώο, και κάθε δικαίωμα του καταχωρούμενου πάνω στο συγκεκριμένο domain παύει να ισχύει.

Την τελική απόφαση για την εκχώρηση ή μη του .gr domain που θα επιλέξετε, την λαμβάνει μετά από συνεδρίαση η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Ονόματα που δεν εκχωρούνται είναι τα .gr domains που εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
  • Ονόματα Δήμων, Κοινοτήτων και Τοπωνύμια τα οποία εκχωρούνται μόνο στις αντίστοιχες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Ονόματα που δεν έχουν διακριτό χαρακτήρα.
  • Κωδικοί χωρών κατά ΙSO .gr domains που υπάρχει αντίστοιχο καταχωρημένο .gr domain κάτω από το τρίτου επιπέδου .gr domain .gov.gr.

Ανεξάρτητα από το αν το .gr domain που θα επιλέξετε είναι ελεύθερο, αν το .gr domain που επιλέξατε ανήκει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, θα απορριφθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

  Καλάθι Αγορών

Προσθέσατε / Αφαιρέσατε προϊόντα ;  
Ελάχιστη παραγγελία: 0,00 €
Το καλάθι σας είναι άδειο