Η Wizcom από την δημιουργία της το 2003 δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λογισμικού και παροχής υπηρεσιών internet.

Στο διάστημα αυτό έχει υλοποιήσει επιτυχώς διάφορα projects σε διάφορους τομείς εμπορικών δραστηριοτήτων. Η δραστηριοποίηση της αυτή έχει διευρύνει την τεχνολογική της εμπειρία μέσα από την χρήση σύγχρονων πλατφόρμων λογισμικού, στην παροχή λύσεων αυτοματοποίησης διαδικασιών για την ανάπτυξη λογισμικού.

Με γνώμονα πάντα την κάλυψη όλων των σταδίων ενός έργου που αφορούν την ανάλυση των απαιτήσεων, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον έλεγχο και την πλήρη υποστήριξη.

Οι υπηρεσίες της Wizcom απευθύνονται σε εταιρίες που αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας και της εσωτερικής τους λειτουργίας για την αυτοματοποίηση των διεργασιών τους με απώτερο σκοπό την ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων τους.

ΔΕΗ
Mikel
CoffeIsland
Pizza Avanti
Pizza Capricciosa
Amano
Barley
Bookali
Brothers
Coco Crepes
Cadillac Records
Chillbox
Coquet
Del-Mar
Δικαστικό
Fatto στο χέρι
Φρούριο
Κλίμαξ
Μαλλιώρας
Μαμάκας
Του Κυρ-Χρήστου
Elixirio
Pablo
margo
Sam Pantelemon
Στου Μάκη
Street Cafe
Στυλιανός
Θαλάσσιος Κόσμος
fresh-cream
Παγασιτικός
nuevo
pitta-house
Walk4wok
Isanti
Alaska
Varka
Κηποθέατρο Αλκαζάρ
Maison Du Brunch
Amalfi Pizza
Greco Grill